Οδοντικά Εμφυτεύματα

Τα οδοντιατρικά εμφυτεύματα τις τελευταίες δεκαετίες αποτελούν την επιτομή της σύγχρονης οδοντιατρικής, για την ανάκτηση της λειτουργικότητας σε ασθενείς με προβλήματα μερικής ή ολικής νωδότητας.

Επίσης με την χρήση τους αποφεύγεται η θυσία υγιών δοντιών, τα οποία θα θυσιάζονταν για την κατασκευή μιας κλασσικής γέφυρας.