Αναπλαστική Χειρουργική Ιστικών Ελλειμμάτων

Αποκατάσταση και ανάπλαση ελλειμμάτων σκληρών και μαλακών ιστών, με διάφορα μοσχεύματα και τεχνικές.

Η συγκεκριμένη διαδικασία προηγείται για την δημιουργία κατάλληλου εδάφους, για την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων σε περιοχές με βλάβη.